Calendari PROVES D´ACCÉS A GRAU SUPERIOR 2015 restringida

Inscripcions telemàtiques

Departament Ensenyament

"PROVES RESTRINGIDES"

 

Des de les 9 h. de l´1 de juliol fins al 7 de juliol de 2015

Pagament taxa

Últim dia : 8 de JULIOL de 2015 ( abans 22 hores )

Llistes provisionals d´admesos i exclosos

A partir del 17 de juliol de 2015

Presentació de la documentació addicional

Del 20 al 23 de juliol de 2015 : al centre triat per fer les proves   (dins l´horari de secretaria del centre)

Llista definitiva admesos i exclosos

A partir del 24 de juliol de 2015

Calendari proves

2 de setembre de 2015 , a les 16 hores “Parts comunes”

(cal presentar-se 30 minuts abans de cada prova)                      

Qualificacions provisionals

A partir del 9 de setembre de 2015

Reclamacions

Del 10 al 14 de setembre de 2015

(dins l´horari de secretaria del centre)

Qualificacions definitives

A partir del 15 de detembre de 2015

Entrega dels certificats

15 de setembre de 2015

(dins l´horari de secretaria del centre)

Normativa

RESOLUCIÓ : ENS/226/2015, de 12 de febrer

RESOLUCIÓ : ENS/3983/2010, de 9 de desembre

 

Imprescindible :

  • No haver-se inscrit a les proves a GS de Catalunya del 2015.
  • Tenir títol de Grau Mitjà (finalitzat durant el mes de juny de 2015) i pagat abans del dia 22 de juliol de 2015.
  • Pagar la inscripció.
  • Haver demanat l´exempció de la part específica de la prova (en el moment de fer la Inscripció telemàtica) per haver cursat un cicle de GM de la mateixa opció que al GS que es vol accedir.

 

Festa

 
DILLUNS DIA 25 DE MAIG FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Subcategories

Altres